انسان، گونه ای می باشد که آنگل ها می توانند در آن زندگی کنند و شاید باعث آزار انسان ها شود ولی این یک مزیت برای چند نوع حشره شده چرا که انسان توانسته نسل آن ها را نجات دهد !

1-شپش

شپش ها انگل هایی هستند که تنها می توانند روی موهای سر انسان زندگی کنند و به همین دلیل ما انسان ها باعث شدیم که باعث فرگشت آن ها شدیم.

3-آواگادو

خیلی گیاهان برای بذرافشانی به خورده شدن موهایشان توسط حیوانات امیدوارند.بذرافشان های آواگادو حیوانات غول آسایی هستند که 1200 سال پیش منقرض شدند.اما انسان ها آواگادو را دوست داشتند و آن را با دقت کاشتند.

3-همستر

بیش از یک قرن پیش یک جانورشناس در سوریه یک همستر ماده که آخرین بازمانده از آخرین گونه همستر را پیدا کرد و آن ها توانستند با این همستر ماده،همسترها دیگری را به وجود بیاورند. در واقع تمام همسترها امروزی از نسل همین همستر ماده هستند !

4-جنینگو

جنسنگو گیاهی است که برای هزاران سال فقط در معابد چین نگهداری می شد و به همین لطف این گیاه هم اکنون در نقاط زیادی از جمله تهران وجود دارند. چه بسا اگر معابد چینی نبودند این بازدانه وجود نداشت.

5-کرم ابریشم

کرم های ابریشم در واقع حشره هستند نه کرم چون این کرم ها در نهایت تبدیل به پروانه که یک نوع حشره می شوند.این کرم ها تماما به مراقبت از جانب انسان نیاز دارند زیرا کرم های ابریشم قادر به پرواز و غذا خوردن به تنهایی نیستند و انسان ها باعث حفظ بقای این حشره شدند.


منبع:دانستنیها