اگر در توکیو قدم بزنید و به اطراف توجه کنید با خودتان فکر می کنید که امکان افسرده بودن در این کشور وجود ندارد ولی شما اشتباه می کنید چون امروزه ژاپن یکی از بیشترین آمار خودکشی را در جهان دارد.

در سال ۲۰۱۴- ۲۵.۰۰۰ نفر در سن های ۲۰ تا ۴۴ سال خودکشی کردند و این آمار نشان می دهد که ۷۱ درصد این تعداد را مردان تشکیل می دهد و طی تحقیق توسط سازمان امنیت ملی علت ۶۵ درصد خودکشی ها به خاطر بیکاری گزارش شده است.

در تاریخ ژاپن نمونه های بسیاری از خودکشی به سبک سامورایی ها مشاهده می شود و مردم آن ها خودکشی را گناه نمی دانند و این عمل را تنها به عنوان برداشتن بار مسئولیت از روی دوش خود توصیف می کنند.

می توان گفت که ۹۰ درصد خودکشی ها در جنگل Aokigahara انجام شده. این جنگل که با وسعت ۳.۵۰۰ هکتاری با پوشش وسیعی از درختان یکی از محبوب ترین محل برای خودکشی در سراسر جهان می باشد که امروزه مردم زیادی از کشور های دیگر برای خودکشی به ژاپن سفر می کنند و در صورت وارد شدن به جنگل شما شاهد اجساد زیادی که به روش های مختلف خودکشی کردند خواهید بود.

از دیگر خصوصیات این جنگل این است که قطب نما کار نمی کند و دلیل آن هم میدان مغناطیسی می باشد که در جنگل حاکم است و جنگل به دلیل پوشش گیاهی انبوه خود همیشه تاریک است و احتمال اینکه راه خود را گم کنید کم نیست. ( گم کردن راه = احتمال مرگ)


Image result for suicide forest japanImage result for dead forest japan pictures

منبع : zoomtech